Krajowy Rejestr Długów – źródło wiedzy i narzędzie wpływu

Krajowy Rejestr Długów gromadzi informacje o podmiotach i osobach zalegających ze spłatą zobowiązań finansowych. Z tego rodzaju informacji korzysta wiele firm chcących ocenić wiarygodność potencjalnych kontrahentów. Wpis do KRD jest też dobrym “straszakiem”, który skutecznie mobilizuje nieuczciwych partnerów do spłaty swoich długów. Jakiego rodzaju informacje zawiera Krajowy Rejestr Długów? Jak sprawdzić siebie w tej bazie oraz jak dotrzeć do informacji na temat innych podmiotów?

Krajowy Rejestr Długów dla każdego

Sprawdzanie danych finansowych na temat osób i podmiotów, zarówno tych zalegających ze spłatą zobowiązań finansowych, jak i terminowo regulujących te należności, umożliwiają działające na polskim rynku elektroniczne bazy dłużników. Do najważniejszych źródeł takich informacji należą Krajowy Rejestr Długów BIG, Biuro Informacji Kredytowej BIK oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Do czego służy Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA to jedno z największych i najdłużej działających w Polsce przedsiębiorstw, które zajmują się zbieraniem, udostępnianiem i wymianą danych gospodarczych, czyli informacji dotyczących sytuacji finansowej firm i osób fizycznych.

W jego bazie znajdują się dane na temat zadłużenia, czyli opóźnień w spłacie kredytów i pożyczek, a także informacje o terminowo regulowanych zobowiązaniach. Do tej pory z bazy KRD BIG SA wygenerowano 180 milionów raportów, które pomogły w odzyskaniu przez klientów 70 miliardów złotych zaległych zobowiązań finansowych.

Kto i kiedy trafia do rejestru?

Z czym zwykle kojarzy się Polakom Krajowy Rejestr Długów? Lista dłużników, nazwiska osób zalegających ze spłatą kredytów i pożyczek, źródło problemów przy pożyczaniu pieniędzy – to najczęściej wymieniane hasła, które powodują, że wiele osób za wszelką cenę stara się uniknąć wpisania do tej bazy danych. Prawdą jest, że na listę dłużników może wpisać kontrahenta każda firma, wobec której zalega on z płatnościami. Wystarczy, że kwota zobowiązania przekracza 200 złotych, a opóźnienie w jego spłacie wynosi minimum 60 dni. Warunkiem trafienia na taką listę jest też pisemne poinformowanie o tym fakcie dłużnika minimum 30 dni przed wysłaniem zgłoszenia do KRD. Dopisać dłużnika do rejestru może też osoby fizyczna lub każdy inny wierzyciel. Dane są usuwane z rejestru, gdy dłużnik ureguluje swoje zobowiązania.

Dla kogo KRD?

Z bazy KRD mogą korzystać przedsiębiorstwa, osoby fizyczne oraz inne podmioty które:

  • chcą sprawdzić, czy ich potencjalni kontrahenci są wiarygodni finansowo. Wpisanie dłużnika do KRD jest ważną informację dla banków, leasingodawców lub np. operatorów komórkowych o rzetelności osób i firm, z którymi planują zawrzeć umowę.
  • chcą zmobilizować dłużnika do uregulowania zobowiązań finansowych względem zgłaszającej go firmy. Osoby fizyczne i inne podmioty zalegające ze spłatą długów są bowiem świadome, że wpisanie ich do rejestru dłużników może znacznie utrudnić im funkcjonowanie na rynku i zawieranie transakcji.

Jak sprawdzić wpisy w KRD?

Po co powstał Krajowy Rejestr Długów? Lista dłużników prowadzona przez KRD ma pomóc przedsiębiorstwom i osobom prywatnym w podejmowaniu trafnych decyzji o podjęciu współpracy z określonymi kontrahentami. By było to możliwe, dane zbierane przez KRD BIG SA muszą być łatwo dostępne dla zainteresowanych podmiotów.

Jak korzystać z bazy?

Wszystkie firmy i osoby fizyczne mają dostęp do informacji, które gromadzi Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić zawarte w nim dane na temat interesujących nas osób i kontrahentów? Korzystanie z informacji KRD jest płatne. Najpierw należy założyć konto na portalu, a następnie zawrzeć odpowiednią umowę, dotyczącą świadczenia usług przez Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić kogoś, kto znajduje się w bazie?

Generowanie zapytań, raportów i prowadzenie stałego monitoringu kontrahentów umożliwia wygodny system abonamentowy. Warto też wiedzieć, że przed pozyskaniem informacji o konsumencie KRD prosi o upoważnienie tej osoby do wglądu w dotyczące go informacje.

Krajowy Rejestr Długów – jak sprawdzić siebie?

Każda osoba ma prawo do wglądu w aktualne informacje na jej temat, które zgromadził Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić siebie w tej bazie danych? Na portalu KRD należy najpierw założyć konto. Podczas tej procedury należy podać i zweryfikować swoje dane osobowe. Po potwierdzeniu tożsamości możemy wygenerować raport na nasz temat na podstawie numeru PESEL.
Taką czynność można wykonać bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Bez opłat raz na pół roku otrzymamy też informację z rejestru zapytań, czyli bazy danych, w której zbierane są informacje o ujawnieniu danych na nasz temat innym podmiotom.