Jak wyczyścić BIK? Sposoby na “czystą” historię kredytową

Wiele osób zastanawia się, jak wyczyścić BIK i poprawić w ten sposób własną zdolność kredytową. Negatywna historia spłaty zobowiązań finansowych może bowiem znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić uzyskanie kolejnej pożyczki. Podpowiadamy, jak wyczyścić BIK samemu.

Co to jest BIK?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej. Jest to przedsiębiorstwo założone przez polskie i prywatne banki w celu gromadzenia i udostępniania informacji o historii kredytowej klientów instytucji finansowych i firm pożyczkowych. W BIK znajdują się dane nie tylko dłużników zalegających ze spłatą zobowiązań kredytowych, ale wszystkich osób, które ubiegały się albo dostały kredyt lub pożyczkę.

BIG gromadzi informacje z banków, SKOKów oraz innych firm pożyczających pieniądze. Zawiera dane o zaciągniętych przez konsumentów kredytach gotówkowych i hipotecznych, pożyczkach oraz kartach kredytowych.

BIK a prawo bankowe

Działalność BIK wynika z przepisów ustawy Prawo Bankowe z 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z zapisami art 105 ust. 4 instytucja odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych klientów bankowych może udostępniać je bankom, innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów oraz podmiotom udzielających pożyczek, m.in w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz obsługą kredytów i pożyczek.

BIK, czyli narzędzie dla instytucji finansowych

Jakim celom służy BIK? Jest to ważne narzędzie dla banków i firm kredytowych, używane między innymi do oceny zdolności kredytowej klienta. Historia zobowiązań finansowych jest jednym z ważnych czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki lub kredytu. Klientowi banku, który zalega lub zalegał w przeszłości ze spłatą zobowiązań finansowych będzie trudniej otrzymać kredyt. Z drugiej strony informacja z BIK o długiej historii kredytowej, podczas której spłata kredytu była realizowana bez opóźnień, może pomóc klientowi w otrzymaniu kolejnych pieniędzy od banku.

Kiedy trafiamy do BIK i na jak długo?

Warto pamiętać, że dane o konsumentach przekazywane są do BIK już w momencie starania się o kredyt. Bank lub firma pożyczkowa może bowiem wysłać do BIK zapytanie kredytowe, które stanie się następnie częścią bazy danych z informacjami o konsumencie. Po pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu instytucje finansowe systematycznie przekazują do BIK informacje o terminowym lub nieterminowym regulowaniu zobowiązań.

Jeśli kredyt lub pożyczka zostały spłacone w terminie, informacja o zaciągniętym zobowiązaniu przestaje być widoczna dla instytucji finansowych, chyba że konsument wyrazi na to zgodę (dostępna dla banków informacja o terminowo spłacanych kredytach może zwiększyć szansę na otrzymaniu pożyczki w przyszłości). W przypadku, gdy wystąpiły opóźnienia w spłacie kredytu (opóźnienie wyniosło ponad 60 dni), dane na ten temat będą przetwarzane bez zgody dłużnika przez okres 5 lat.

Parę słów o tym, jak wyczyścić BIK

Wiele osób zastanawia się, jak wyczyścić historię w BIK. Na rynku działają też wyspecjalizowane w tym kierunku firmy. Warto jednak wiedzieć, że kredytobiorcy mają ograniczone możliwości modyfikacji i usuwania danych, którymi administruje Biuro Informacji Podatkowej. Dysponują natomiast dostępem do informacji na ich temat, które znajdują się w bazie BIK.

Kiedy możemy wprowadzić zmiany w rejestrze?

Jak wyczyścić BIK? Biuro Informacji Kredytowej informuje, że wniosek o korektę lub usunięcie informacji zawartych w BIK można złożyć jedynie w 3 przypadkach:

  • odwołując zgodę na przetwarzanie i udostępnianie informacji o spłaconym kredycie (jeśli zobowiązania zostały uregulowane terminowo),
  • upewniając się, że informacja o niespłaconym w terminie kredycie nie jest udostępniana instytucjom udzielającym kredytów po upływie 5 lat od jego spłaty,
  • korygując błędne lub nieaktualne informacje znajdujące się w raporcie BIK.

Wszystkie wnioski o zmiany informacji w BIK należy wysyłać za pośrednictwem instytucji finansowej, które przekazała je do Biura Informacji Podatkowej.

Jak wyczyścić BIK samodzielnie?

Wiele osób, którym dawny problematyczny kredyt utrudniania zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych zastanawia się, jak wyczyścić historię w BIK samemu? Na początku należy dowiedzieć się, które dane w BIK mogą utrudnić aplikowanie o nowy kredyt lub pożyczkę. By je otrzymać, należy zwrócić się do BIK o wydanie bezpłatnej Informacji Ustawowej BIK, do której otrzymania jesteśmy uprawnieni raz na 6 miesięcy.

Na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej możemy też wygenerować płatny raport na temat naszej historii kredytowej. Gdy zidentyfikujemy już negatywne dane, które utrudniają nam ubieganie się o kredyt, możemy złożyć wniosek u kredytodawcy z wycofaniem zgody na przetwarzanie informacji o spłaconym kredycie. Warto przypomnieć, że nie będzie to możliwe, jeśli bank odnotował zaległości ze spłatą danego zobowiązania, które były dłuższe niż 60 dni oraz jeśli od całkowitej spłaty problematycznego kredytu nie upłynęło minimum 5 lat.