Konsolidacja kredytu hipotecznego – sposób na mniejszą ratę

Połączenie kilku kredytów w jeden może okazać się niezbędne w przypadku konsumentów borykających się problemami finansowymi i terminowym regulowaniem należności. Jednym z rozwiązań jest konsolidacja kredytu hipotecznego, która polega na wniesieniu zabezpieczenia spłaty w postaci hipoteki. Takie rozwiązanie pozwala na ustalenie niższego oprocentowania spłacanych rat. Nie jest to jednak oferta dla wszystkich.

Zamień wiele kredytów w jeden

Wśród klientów banków nie brakuje osób, które spłacają więcej niż jeden kredyt. Nierzadko zdarza się, że nieprzewidziane wcześniej wydarzenia sprawiają, że możliwości terminowego regulowania tych zobowiązań ulegają znacznemu pogorszeniu. Utrata pracy lub innego stałego źródła dochodu lub nieprzewidziane wydatki związane np. z chorobą mogą spowodować, że nad kredytobiorcą zawiśnie niebezpieczeństwo niewypłacalności.

Odpowiedzialni konsumenci poszukują wówczas wszelkich możliwych opcji, które pozwolą przezwyciężyć im trudności finansowe i ustrzec się przed trafieniem do rejestru dłużników zalegających ze spłatą zobowiązań finansowych.

Czym jest konsolidacja kredytu?

Konsumentom, którzy mają problem ze spłatą kilku zaciągniętych zobowiązań przychodzi z pomocą oferta kredytu konsolidacyjnego hipotecznego. Konsolidacja kredytu to działanie polegające na połączeniu kilku zaciągniętych wcześniej zobowiązań w jeden kredyt. Klient otrzymuje zwykle taką kwotę kredytu, jaka potrzebna jest na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy czym środki trafiają nie na jego konto, lecz bezpośrednio do jego kredytodawców.

Zamiast kilku rat miesięcznie, kredytobiorca zobowiązany jest wówczas do regulowania tylko jednej należności. Najważniejsze plusy takiego rozwiązania to także niższa miesięczna rata, jeden termin płatności, a często także niższe oprocentowanie.

Konsolidacja kredytu hipotecznego i jej szczególne cechy

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny to pewna odmiana zwykłego kredytu konsolidacyjnego, którego zabezpieczeniem jest hipoteka posiadanej przez kredytobiorcę nieruchomości. Jakie są główne cechy takiego kredytu? Przyznawany jest on na dłuższy czas i wyższe kwoty niż zwykły kredyt konsolidacyjny, a dzięki zabezpieczeniu w postaci hipoteki ma też niższe oprocentowanie.

Dla kogo konsolidacja kredytu?

Konsolidacja kredytu hipotecznego przeznaczona jest dla osób, które mają kilka dużych zobowiązań finansowych oraz których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Warto jednak pamiętać, że z konsolidacji kredytu nie będą mogli skorzystać klienci, którzy zalegają już ze spłatą zobowiązań oraz mają negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zależne jest bowiem od pozytywnej oceny zdolności kredytowej konsumenta, a tę uniemożliwia zła historia w BIK. Dla kredytobiorców, którzy zalegają już z terminową spłatą rat istnieją kredyty oddłużeniowe.

Konsolidacja kredytu hipotecznego – jak ją wykonać?

Przed przystąpieniem do konsolidacji kredytu hipotecznego należy konkretnie określić, które zobowiązania mają ulec konsolidacji. Kolejnym krokiem powinno być poszukiwanie najbardziej korzystnej oferty banków, a następnie złożenie wniosku o udzielenie kredytu.

Procedura ubiegania się o kredyt

Przy zaciąganiu konsolidacyjnego kredytu hipotecznego musimy liczyć się z bardziej uciążliwymi i skomplikowanymi procedurami niż w przypadku zwykłej konsolidacji. Kredytodawca z pewnością zażąda od nas przedstawienia aktu notarialnego nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu. Należy też upewnić się, że dana nieruchomość nie jest już obciążona inną hipoteką oraz wykonać jej profesjonalną wycenę, której kosztem zostanie obciążony kredytobiorca. Ubiegając się o kredyt konsolidacyjny trzeba również przedstawić zaświadczenia o dochodach oraz liczyć się, że bank dokona oceny naszej zdolności kredytowej w oparciu o informacje z Biura Informacji Kredytowej.

Uwaga na koszty kredytowe

Konsolidacja kredytu hipotecznego może generować dodatkowe koszty, które należy wziąć pod uwagę. Należą do nich przede wszystkim:

  • prowizja dla banku,
  • opłata za wycenę nieruchomości,
  • opłata za wpis do księgo wieczystej,
  • opłata za notariusza,
  • prowizja za wcześniejszą spłatę hipoteki (w przypadku kredytów hipotecznych).

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego umożliwi terminowe spłacanie zobowiązań finansowych. Finalnie może jednak oznaczać znaczne podwyższenie całkowitej kwoty, którą kredytobiorca przekaże ostatecznie wierzycielowi. Koszty obsługi długu mogą zatem znacznie wzrosnąć, choć będą rozłożone w czasie.