Dofinansowanie z PFRON. Czy przysługuje również Tobie?

Jesteś przedsiębiorcą, a w prowadzonej przez siebie firmie zatrudniasz osoby niepełnosprawne? Prawdopodobnie masz prawo do dofinansowania z PFRON, ale zanim się na nie zdecydujesz, przeczytaj nasz artykuł. W ten sposób unikniesz pomyłek.

Czym jest PFRON, czyli kilka słów wstępu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem, który ma na celu finansową pomoc osobom niepełnosprawnym, podlegającym rehabilitacji zawodowej lub społecznej.

Przepisy dotyczące dofinansowania niepełnosprawnych pracowników weszły w życie wraz z 1 dniem stycznia 2004 roku, a wszystkie regulacje, umożliwiające zrozumienie zawarte zostały w przepisach art. 26-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie z tego tytułu przysługuje pracodawcom

  • prowadzącym zakłady pracy ochronnej,
  • zatrudniającym mniej niż 25 pracowników,
  • nieposiadającym zaległości względem PFRON,
  • nieposiadającym problemów ekonomicznych,
  • niekorzystającym z dodatkowych pomocy finansowych przekraczających 10 mln euro.

Uwaga: do liczby pracowników nie zalicza się osób niepełnosprawnych, przebywających obecnie na urlopach bezpłatnych, wypoczynkowych, odbywających służbę wojskową lub zastępczą, będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Niepełnosprawni pracownicy, pracujący w Twojej firmie i chcący korzystać z dofinansowania PFRON muszą posiadać odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, zawierające jeden z jej trzech stopni. Co więcej, Ty jako pracodawca musisz pamiętać, by zarejestrować swojego pracownika w ewidencji Funduszu, a więc musi być to osoba zatrudniona zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i nieposiadające ustawowej możliwości do pobierania emerytury.

Jaką wartość osiąga dofinansowanie?

Od 1 kwietnia 2014 roku miesięczna wartość dofinansowania z tytułu PFRON na jednego niepełnosprawnego pracownika osiągała:

  • 1880 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1125 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

PFRON ma swój cel

Sądzisz, że dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników będzie bezproblemowych zastrzykiem gotówki? Może. (o kontrolowaniu finansów firmy pisaliśmy tutaj: Wydatki w firmie. W jaki sposób nad nimi zapanować?). PFRON ma określony cel – zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy. Pomogą i Twojej firmie, jeśli wykażesz, że i Twój cel pokrywa się z ich celem.